Program Območje Alp Slovenija

1420

Dobrodošli na slovenskih nacionalnih straneh spletnega portala transnacionalnega programa Interreg Območje Alp

 

Na slovenskih straneh najdete vse dodatne informacije, pomembne za slovenske prijavitelje, izvajalce projektov in ostale zainteresirane, kot so:

  • nacionalni pogoji za prijavitelje iz Slovenije;
  • publikacije, izdane v Sloveniji;
  • kontakti v Sloveniji.

 

Opozorimo naj, da so informacije na slovenskih straneh le dopolnilo ostalim vsebinam na portalu transnacionalnega programa Interreg Območje Alp in portalu www.eu-skladi.si ter da so vse najpomembnejše informacije o programu in razpisih objavljene na splošnem delu portala, nacionalne informacije in novice ter napovedi dogodbov pa na portalu www.eu-skladi.si.

 

 

Info-Box