Program Območje Alp Slovenija

1420

Kontaktna točka

Anton Pavlin

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Kotnikova 5, SI-1000 Ljubljana

anton.pavlin@gov.si

Tel: +386 (0)1 400 34 21

http://www.eu-skladi.si/