Program Območje Alp Slovenija

1420

Nacionalni pogoji na razpisih

Prva stopnja razpisov

Vsi vodilni partnerji iz Slovenije se morajo v času priprave predloga na prvi stopnji razpisov posvetovati s slovensko kontaktno točko (ACP) zaradi zagotavljanja ustrezne kvalitete prijavljenih projektnih predlogov. Obvezen je vsaj en pisni kontakt s slovensko kontaktno točko do roka za oddajo predloga na prvi stopnji. Pisni stik s kontaktno točko je kriterij upravičenosti; v kolikor ni izpolnjen, bo projektni predlog zavrnjen brez nadaljnjega ocenjevanja.

Vsi slovenski projektni partnerji (vključno z vodilnimi partnerji) projektnih predlogov morajo izpolniti in slovenski kontaktni točki posredovati obrazec Nacionalno preverjanje – 1. stopnja. Obrazec bo objavljen na tem mestu pravočasno pred vsakokratnim rokom za oddajo predlogov. Izpolnjen obrazec je potrebno poslati slovenski kontaktni točki v roku petih delovnih dni po roku za oddajo projektnega predloga. Neupoštevanje tega navodila lahko vodi k slabši oceni slovenskih projektnih partnerjev v postopku ocenjevanja projektnih predlogov in partnerstev. Dokument pošljite na spletni naslov janez.berdavs@gov.si do .

nacionalno-preverjanje---1.-stopnja-pp-akronim.doc

 

Druga stopnja razpisov:

Vsi vodilni partnerji iz Slovenije se morajo v času priprave predloga na drugi stopnji razpisov posvetovati s slovensko kontaktno točko. Stik s kontaktno točko je del nacionalne evalvacije in pripomore h kvaliteti oddanih prijav. Kontaktna točka tudi lahko podrobneje obrazloži priporočila nadzornega odbora, ki jih projekti prejmejo po prvi stopnji razpisov. Podobno, kot na prvi stopnji, je tudi na drugi stopnji razpisov pisni stik s slovensko kontaktno točko pred rokom oddaje prijavnic za vodilne partnerje iz Slovenije pogoj upravičenosti, kar pomeni, da bodo predlogi, ki tega pogoja ne bodo izpolnjevali, zavrnjeni brez nadaljnjega ocenjevanja.

Vsi slovenski projektni partnerji, vključno z vodilnimi partnerji projektnih predlogov (izjema so občine, ministrstva in organi v sestavi ministrstev) morajo slovenski kontaktni točki posredovati dokumente, potrebne za izvedbo ocenjevanja finančne sposobnosti projektnih in vodilnih partnerjev:

-potrdilo o plačilni sposobnosti (ki ga izda banka in ki mora izkazovati vsaj število dni blokade transakcijskega računa v zadnjih šestih mesecih pred izdajo potrdila) ali

-obrazec S.BON-1 ali

-obrazec eS.BON ali

-obrazec BON-1/Z in BON-2.

Dokumenti o finančni sposobnosti ob roku za oddajo dokumentov ne smejo biti starejši od treh mesecev. Če se je projektnemu partnerstvu v prijavi na 2. stopnji pridružil nov projektni partner iz Slovenije, mora izpolniti in poslati tudi obrazec Nacionalno preverjanje – 1. stopnja, dosegljiv na povezavi zgoraj.

Dokumente je potrebno poslati na e-naslov janez.berdavs@gov.si do 12. 6. 2019.