Program Območje Alp Slovenija

1420

Nacionalno sofinanciranje

V Sloveniji sheme javnega sofinanciranja upravičenih stroškov projektov ni. Vsak slovenski vodilni ali projektni partner lahko pridobi javno sofinanciranje s strani katerekoli javne ustanove na podlagi individualnega dogovora z izbrano ustanovo.